Cigale & Fourmi goes Park

ETT LEVANDE VARDAGSRUM

BUTIKEN


Cigale & Fourmi är en unik konceptbutik specialiserad på vackra produkter till hemmet, trädgården och stranden. Vi har ett handplockat urval av bl.a krukor, strandspel, filtar och utemöbler i en personlig blandning av klassiskt och modernt. Vårt mångsidiga utbud främjar och stöder utbudet och trivseln i Hangö  såväl sommar- som vintertid. Under sommarsäsongen kompletterar Cigale & Fourmi de redan befintliga tjänsterna i området och bidrar till ett levande samhälle. Vintertid medför vi en utökning av serviceutbudet i området genom att bl.a sälja varma drycker för de som går längs med strandpromenaden. 

VISION OCH MÅLSÄTTNING

Vi vill bidra till en ökad trivsel och välmående genom att återuppliva och bevara området enligt vad det var i slutet av 1800-talet, med spel, service och events. Genom vår verksamhet vill vi bidraga till att skapa nya arbetstillfällen i staden.

I den unika och anrika miljö som byggnaden  med sin omgivning utgör, vill vi skapa en oas där man kan koppla av i hängmattor och sittgrupper samtidigt som man njuter av närheten till naturen och havet.

BYGGNADEN

Byggnaden uppfördes år 1889 som gymnastikslokal i anslutning till badinrättningens utvidgning. År 1897 ändrades byggnaden till badinrättningens kontor. Sedan 1990 har byggnaden fungerat som restaurang.

RENOVERINGEN

Vår vision är att restaurera byggnaden med respekt för dess karaktär och särdrag. Vi vill med vår verksamhet vara till glädje för stadens invånare och dess besökare. 

Byggnadens nuvarande funktion som restaurang upphör och den nya funktionen kommer att vara butiksutrymme. Byggnaden restaureras och repareras med beaktande av dess arkitektoniska och byggnadshistoriska värde.

De befintliga terasserna rivs och uteområdet planeras för att stöda byggnadens huvudändamål samt för att skapa en vacker trädgårdslik helhet mellan byggnaden och parken.

Förrådet kommer i framtiden att ersättas av en ny byggnad som även smälter bättre in i den omgivande parkmiljön. I utvecklingen av tomten fästes vikt vid skyddande och bevarande av befintliga träd. 

Taket förnyas och ute- och inneytorna målas. Hustekniken och trapporna förnyas. Arbetet är till sin karaktär restaurering med syfte att återge byggnaden nytt liv.

VI SES I HANGÖ!

Leave a comment

All comments are moderated before being published

Shop now