Paviljongens historia - Paviljongin historia

PAVILJONGENS HISTORIA

Mittemot nuvarande Hangö Casino, på andra sidan Appelgrensvägen intilltallskogen, ligger en liten, separat och villaliknande byggnad. Enligt uppgifterbyggdes paviljongen 1889, samtidigt som Hangös badinrättning förlängdes. Förlängningen planerades av Bruno F. Granholm, som sedermera blev känd som arkitekt för statens järnvägar. Byggnadens detaljer motsvarar den typiska, dekorativa och småskaliga stilen i träkonstruktion från 1880- och 1890-talet, som även förverkligades på badinrättningens förlängning. Således kan det även antas att arkitekten för paviljongen är Granholm.


Parken med sitt slingrande nätverk av stigar gav badgästerna möjlighet till
såväl lugna promenader runt Parkdammen som träning. Tennis, boccia, krocket
och bowling, däribland det spännande klingande “grodspelet”, hörde till
herrskapets underhållning. Det erbjöds ridning, segling och strandliv. Utbudet
av spabehandlingar töjde fantasins gränser. De som redan provat på sittande,
halv- och lerbad kunde försöka sig på mer exotiska behandlingar. Det fanns
elektriska- och kolsyrebad samt ett uppfriskande tallbad. För de mest hugade
rekommenderades ett nålstolsbad eller ett terpentin ångskåp.

Paviljongens roll i badinrättningens serviceutbud var att fungera som gymnastiksal.
Användningen som gymnastiksal var enligt uppgift kortlivad när en ny, större
gymnastiksal vid tennisbanorna slutfördes 1894 (förstördes). Under föregående
år hade badstyrelsen surt uttalat att ”badstyrelsen hoppas på bättre gymnastik
faciliteter, eftersom det inte finns tillräckligt med ventilation i den nuvarande och
man inte täcks skicka kunderna dit ... (Hangö 8.10.1893)”. År 1894 skämtade
en tidningsartikel om att ”Gymnastiksalbyggnaden kunde användas som en
konferenshall för stadshuset på vintern, så att heta känslor kunde kylas lite ...
(Hangö 18.2.1894).

År 1909 överfördes badinrättningen till staden. Den sakta sinande badverksamheten
fortgick ända till 1939. Bowlinghallen öster om paviljongen revs 1923. Det har
nämnts att paviljongen skulle ha fungerat som badinrättningens, dvs kasinos
kontor. Hur länge och när - är okänt. Baserat på en noggrann mätritning som
gjordes 1988 hade huset en stor och hög hall samt två mindre separata rum och
en entré. 1990 ändrades byggnadens syfte till restaurang. Verksamheten startades
av Niittyvilla ravintola, bättre känd som ”Park”. Interiören modifierades och en
källare samt en förlängning bakom byggnaden lades till. De senaste åren har
byggnaden varit utan verksamhet.

 

PAVILJONGIN HISTORIA

Nykyistä Hangon kasinoa vastapäätä, Appelgrenintien toisella puolella,
mäntymetsän siimeksessä erillään sijaitsee pieni huvilamainen rakennus. Paviljonki
on tiettävästi rakennettu vuonna 1889, samaan aikaan Hangon kylpylärakennuksen
laajennustyön kanssa. Laajennuksen suunnittelusta huolehti sittemmin Valtion
Rautateiden arkkitehtina tunnetuksi tullut Bruno F. Granholm. Rakennus vastaa
detaljoinniltaan sitä 1880- ja 1890-lukujen vaihteen tyypillistä, koristeellista ja
pienipiirteistä puurakentamisen tyyliä, jolla laajennettu kylpyläkin oli toteutettu.
Yhtä lailla on oletettavaa, että paviljonki on arkkitehti Granholmin käsialaa.

Puisto leppoisesti kurvailevine polkuverkostoineen antoi kylpylävieraille
mahdollisuuden niin rauhalliseen flaneeraukseen Parkdammenin ympäri
kuin liikuntaharjoituksiin. Tennis, boccia, kroketti ja keilanheitto, siinä missä
jännittävältä kuulostanut ”sammakko-peli”, kuuluivat herrasväen viihdykkeisiin.
Oli tarjolla ratsastusta, purjehdusta ja rantaelämää. Kylpylän hoitovalikoima
hipoi mielikuvituksen rajoja. Istuma-, puoli- ja mutakylvyt jo kokeilleet saattoivat
uskaltautua eksoottisempiin hoitoihin. Oli tarjolla niin sähkö- ja hiilihappokylpyjä
kuin raikastava männynhavukylpy. Rohkeimmille suositeltiin neula-istumakylpyä
tai tärpättihöyrykaappia.

Paviljongin tehtävä kylpylän palvelutarjonnassa oli toimia voimistelusalina.
Käyttö voimistelusalina jäi tiettävästi lyhyeksi, kun uusi suurehko voimistelulaitos
tenniskenttien kohdalle valmistui 1894 (tuhoutunut). Edellisenä vuonna
kylpylän hallitus oli happamana todennut, että ”Kylpylän hallitus toivoo parempia
voimistelusalitiloja, koska nykyisessä ei ilmanvaihto riitä, eikä asiakkaita kehtaa
sinne osoittaa... (Hangö 8.10.1893)”. Vuonna 1894 lehtiartikkelissa vitsailtiin,
että ”Gymnastiksal-rakennusta voisi käyttää talvisin kaupunginisien kokoussalina,
jotta kuumia tunteita voisi hiukan jäähdytellä... (Hangö 18.2.1894).

Vuonna 1909 kylpylän rakennuskanta siirtyi Hangon kaupungille. Hiljalleen
hiipuva kylpylätoiminta jatkui aina vuoteen 1939 saakka. Paviljongin itäpuolella
sijainnut keilaratarakennus purettiin 1923. On mainittu, että paviljonki olisi
toiminut kylpylän eli Casinon konttorina. Kuinka pitkään ja milloin - ei tiedetä.
Vuonna 1988 tehdyn huolellisen mittauspiirustuksen perusteella talossa oli yksi
suuri ja korkea sali sekä kaksi pienempää erillishuonetta ja eteinen. Vuonna 1990
rakennuksen käyttötarkoitus muuttui ravintolaksi. Toiminnan aloitti ”Niittyvilla
ravintola”, joka paremmin tunnettiin nimellä ”Park”. Sisätiloja muokattiin ja
rakennukseen lisättiin osittainen kellarikerros sekä rakennuksen taakse vajamainen
laajennus. Sen jälkeen rakennus onkin ollut vailla käyttöä.

Leave a comment

All comments are moderated before being published

Shop now